Informace rodičům


Mobilní aplikace dM software není plnohodnotná, některé funkce nejsou k dispozici.
Abyste mohli využívat všechny funkce, je nutné se přihlásit prostřednictvím internetu
na adrese:
https://portal.dmsoftware.cz/

Перелік позакласних гуртків,занять за уподобаннями для груп продовженого дня  на 2022-2023 н.р.

Шкільні правила

Додаток No.4 до Шкільних правил початкової школи
ZŠ T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 61/6


 Результати зарахування будуть оприлюднені 21. 6. 2022  року на сайті школи www.zstgmtrebic.cz z  і на будівлі школи.

Váš registrační kód je: /Ваш реєстраційний код: A14/../6

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.

Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022.Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.

STANOVISKO MŠMT K ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ

Konzultační hodiny učitelů;
upozornění: KE KONZULTACi JE NUTNÉ SE OBJEDNAT NEJMÉNĚ DEN PŘEDEM

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Zájmové útvary - škola

Zájmové kroužky - školní družina

CENTRÁLNÍ JÍDELNA
* Informace ke stravování:

* Přihláška ke stravování:

Přehled informací pro školní rok 2022/2023

Provozní doba ZŠ T. G. Masaryka
pro veřejnost:
pracovní dny od 8.00 do 13.00 hod.

Prázdniny ve školním roce 2022/23


online přihláška

SPORTOVNÍ TŘÍDA s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Přihláška: "Zájem o přestup..."

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU
MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
Přihláška: "Zájem o přestup..."

Rozmístění tříd ve školním roce 2022/23

Rozmístění šaten ve školním roce 2022/23

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ