Informace rodičům

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna
Jarní prázdniny: 1. až 7. února

Provozní doba ZŠ T. G. Masaryka
pro veřejnost:
pracovní dny od 8.00 do 13.30 hod

Prezenční výuka 1. a 2. ročníku
od 4. 1. 2021

* zajištění ranní i odpolední
školní družiny
* zajištění odvádění
na oběd a autobus
Podrobnější rozpis v sekci: Informace žákům
1. ročník
2. ročník

MŠMT
opatření PES pro oblast školství

Ministerstvo zdravotnictví
Covid-19 - PŘÍZNAKY

Ministerstvo zdravotnictví
Covid-19 - POJMY

Ministerstvo zdravotnictví
CO DĚLAT, KDYŽ JSEM
POZITIVNĚ TESTOVANÝ(-á)

Ministerstvo zdravotnictví
CO DĚLAT, KDYŽ JSEM
NEGATIVNĚ TESTOVANÝ(-á)

Klasifikace za 1. pololetí
šk. roku 2020/2021

Distanční výuka pro 3. až 5. ročník
od 4. 1. 2021

ORGANIZAČNÍ POKYNY
PRO PREZENČNÍ VÝUKU

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍMZKOUŠKÁM
NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Distanční výuka a rozvrh hodin
pro 6. až 9. ročník
od 11. 1. 2021

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O BEZINFEKČNOSTI
zákonného zástupce,
doprovázejícího žáka

CENTRÁLNÍ JÍDELNA
* Informace ke stravování:

* Přihláška ke stravování:

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU č. 10:
Pravidla hodnocení vzdělávání žáků
v období online a distanční výuky

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY

JAK NA OŠETŘOVNÉ:
informace, návod

Informace Centrální jídelny
k odběru obědů od 4. 1. 2021

* žáci a pracovníci škol
v prezenční výuce
mohou obědvat v jídelně

* žáci v distančním vzdělávání
mají nárok na dotovanou stravu,
musí si ji odnést v jídlonosičích.

* výdejní doba: 11.00 - 13.30 hod
* jídelna obědy nepřihlašuje automaticky

FORMULÁŘ PRO PŘIJETÍ
do sportovní třídy

s rozšířenou výukou Tv
se zaměřním na:

lední hokej: zde...
fotbal: zde...
volejbal: zde...

Informace

Dokumenty

Ukázky testů z matematiky