Informace rodičům

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
3. a 4. dubna 2020


pro šk. r. 2020/2021


TALENTOVÝ VÝBĚR DO 6. TŘÍDY

s rozšířenou výukou
MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

30. dubna, 14.30 hod
hlavní budova školy

Spolupracujeme se školním psychologem


PŘIHLÁŠKA NA DĚTSKÝ TÁBOR
BUDÍKOVICE

- prázdniny 2020 - zde...

Informace

Dokumenty

Ukázky testů z matematiky