Informace rodičům

Přehled informací
pro šk. rok 2023/2024

ŠKOLNÍ ŘÁD
- upraveno ke 4. 9. 2023

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Шкільні правила

Додаток No.4 до Шкільних правил початкової школи
ZŠ T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 61/6


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

Sběr papíru
17. a 18. 10.

Rozmístění tříd a učeben
ve šk. r. 2023/2024

STANOVISKO MŠMT K ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ

CENTRÁLNÍ JÍDELNA
* Informace ke stravování:

* Přihláška ke stravování:

Vnitřní řád jídelny


Mobilní aplikace dM software není plnohodnotná, některé funkce nejsou k dispozici.
Abyste mohli využívat všechny funkce, je nutné se přihlásit prostřednictvím internetu
na adrese:
https://portal.dmsoftware.cz/

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU
MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
Přihláška: "Zájem o přestup..."


online přihláška

Prázdniny ve šk. roce
2023/2024

SPORTOVNÍ TŘÍDA s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Přihláška: "Zájem o přestup..."