Informace rodičům

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pátek 9. dubna, 14.00 - 18.00 hod
sobota 10. dubna, 8.00 - 11.00 hod
elektronické přihlášky: 1. 3. až 16. 4. 2021

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE ZDE...

MŠMT
opatření PES pro oblast školství

Ministerstvo zdravotnictví
Covid-19 - PŘÍZNAKY

Ministerstvo zdravotnictví
Covid-19 - POJMY

Ministerstvo zdravotnictví
CO DĚLAT, KDYŽ JSEM
POZITIVNĚ TESTOVANÝ(-á)

Ministerstvo zdravotnictví
CO DĚLAT, KDYŽ JSEM
NEGATIVNĚ TESTOVANÝ(-á)

CENTRÁLNÍ JÍDELNA
* Informace ke stravování:

* Přihláška ke stravování:

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU č. 10:
Pravidla hodnocení vzdělávání žáků
v období online a distanční výuky

rotační výuka I. stupně
od 12. 4. 2021

lichý týden

sudý týden

Rozvrh distanční a online
výuky pro 2. stupeň
od 12. 4. 2020

Vážení rodiče
(zákonní zástupci žáků),
po dohodě se zřizovatelem školy Městem Třebíč vám oznamujeme, že zřízení očkovacího centra v budově Fórum, Masarykovo nám. 1313/13 žádným způsobem neomezí vstup našich žáků I. stupně do školy.
Vstup do očkovacího centra bude
od vstupu do školy oddělen
mobilní stěnou.
V případě, že se dle nařízení MŠMT
a MZČR otevře celý I. stupeň ZŠ, budeme i nadále pro žáky využívat dva samostatné vchody
(dvůr a lávka).

Mgr. Martin Hlávka,
ředitel ZŠ T. G. Masaryka Třebíč

Provozní doba ZŠ T. G. Masaryka
pro veřejnost:
pracovní dny od 8.00 do 13.00 hod.
ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ
DĚTSKÝ TÁBOR BUDÍKOVICE


informace o jednotlivých bězích
zde...

ORGANIZAČNÍ POKYNY
PRO PREZENČNÍ VÝUKU

9. ročník
konzultace ve škole
od 12. 4. 2021

Testování uchazečů
o přijetí na střední školy

Informace k provozu škol
od 12. 4. 2021

Instruktážní video
k testování žáků

Sběr starého papíru
10. a 11. května
podrobné informace zde:

rozvrhy distanční výuky
pro 1. a 2. ročník od 1. března
najdete v sekci Informace žákům

Distanční výuka a rozvrh hodin
pro 6. až 9. ročník
od 8. 2. 2021
- aktualizováno 5. 2. 2021

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O BEZINFEKČNOSTI
zákonného zástupce,
doprovázejícího žáka

Testování žáků
- leták MŠMT pro rodiče

Informace k testování žáků
ve škole od 12. 4. 2021

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU
MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
podmínky přijetí, přihláška

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Aplikace s přípravnými testy
k přijímacím zkouškám na střední školy

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
NA STŘEDNÍ ŠKOLY

JAK NA OŠETŘOVNÉ:
informace, návod

FORMULÁŘ PRO PŘIJETÍ
do sportovní třídy

s rozšířenou výukou Tv
se zaměřním na:

lední hokej: zde...
fotbal: zde...
volejbal: zde...

Informace

Dokumenty

Ukázky testů z matematiky