Informace rodičům

Prázdniny ve šk. roce
2023/2024

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD
- upraveno ke 4. 9. 2023

STANOVISKO MŠMT K ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ

Шкільні правила

Додаток No.4 до Шкільних правил початкової школи
ZŠ T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 61/6


Přehled informací
pro šk. rok 2023/2024

Konzultační hodiny učitelů

Upozorňujeme, že ke konzultacím
je nezbytné se objednat předem!

Rozmístění tříd a učeben
ve šk. r. 2023/2024

CENTRÁLNÍ JÍDELNA
* Informace ke stravování:

* Přihláška ke stravování:

Vnitřní řád jídelny

VÝSLEDKY ZÁPISU
DO 1. ROČNÍKU


Mobilní aplikace dM software není plnohodnotná, některé funkce nejsou k dispozici.
Abyste mohli využívat všechny funkce, je nutné se přihlásit prostřednictvím internetu
na adrese:
https://portal.dmsoftware.cz/

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

AKTUALIZOVANÝ
TALENTOVÝ VÝBĚR ŽÁKŮ

DO 6. TŘÍDY
S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY
A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
VÝSLEDKY

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU
MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
Přihláška: "Zájem o přestup..."

SPORTOVNÍ TŘÍDA s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Přihláška: "Zájem o přestup..."

Dokumenty

Ukázky testů z matematiky