Informace rodičům

Provozní doba ZŠ T. G. Masaryka
pro veřejnost:
pracovní dny od 8.00 do 13.00 hod.
ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY

CENTRÁLNÍ JÍDELNA
* Informace ke stravování:

* Přihláška ke stravování:

VÝSLEDKY ZÁPISU
do 1. ročníku
pro šk. r. 2021/22

FORMULÁŘ PRO PŘIJETÍ
do sportovní třídy

s rozšířenou výukou Tv
se zaměřním na:

lední hokej: zde...
fotbal: zde...
volejbal: zde...

Informace

Dokumenty

Ukázky testů z matematiky