Formuláře a dokumenty

Výroční zpráva za uplynulý školní rok je k nahlédnutí v kanceláři školy, školní vzdělávací program v ředitelně školy (identifikační údaje zde).

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč zpracovala DUMy v rámci šablon:

* I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a inform. gramotnosti
autoři:

Mgr. Ivana Mikulecká, určeno pro: II. st. ZŠ
PhDr. Hana Bělohlávková, určeno pro: 6. roč. ZŠ (Pozn.: Již není zaměstnankyní ZŠ TGM Třebíč)
Mgr. Monika Smejkalová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ
Mgr. Hana Svobodová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ
Mgr. Alice Fukasová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ
PhDr. Jana Tučková, určeno pro: II. st. ZŠ (Pozn.: Již není zaměstnankyní ZŠ TGM Třebíč)

* II/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků na ZŠ
autoři:

Mgr. Barbara Coufalová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ
Mgr. Kateřina Doležalová, určeno pro: 4. až 7. roč. ZŠ
Mgr. Ivana Holubová, určeno pro: 4. až 7. roč. ZŠ (Pozn.: Již není zaměstnankyní ZŠ TGM Třebíč)
Mgr. Marie Kjulleněnová, určeno pro: 4. a 6. roč. ZŠ (Pozn.: Již není zaměstnankyní ZŠ TGM Třebíč)
Mgr. Eva Scigielová, určeno pro: II. st. ZŠ (Pozn.: Již není zaměstnankyní ZŠ TGM Třebíč)
Mgr- David Hort, určeno pro: II. st. ZŠ
Mgr. Lydie Lahodová, určeno pro: 5. a 7. roč. ZŠ
Miloslava Fučíková, určeno pro: 4. až 7. roč. ZŠ (Pozn.: Již není zaměstnankyní ZŠ TGM Třebíč)

* III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

- autor: PaedDr. Petr Kapinus, určeno pro: 8. roč. ZŠ

* V/2: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

autoři:
Ing. Magdaléna Černá, určeno pro: 7. až 9. roč. ZŠ
Mgr. Ludmila Fialová, určeno pro: 7. až 9. roč. ZŠ
Mgr. Libor Švec, určeno pro: II. st. ZŠ
Ing. Jaroslava Smažilová, určeno pro: 8. a 9. roč. ZŠ (Pozn.: Již není zaměstnankyní ZŠ TGM Třebíč)
Mgr. Ivana Mikulecká
Mgr. Libuše Trvalová, určeno pro: 9. roč. ZŠ

* VI/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti na ZŠ

autoři:
Mgr. Ivana Mikulecká, určeno pro: II. st. ZŠ
Mgr. Libuše Trvalová, určeno pro: II. st. ZŠ

Autoři na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR (e-mailové adresy autorů - viz sekce Kontakty)

Kam dál

Úřední deska