O škole

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč vyučuje podle školního vzdělávacího plánu:
Škola – součást planety, plán platný od 1. 9. 2007, registrovaný pod č. j. 289/2007-9

Profil školy

 • Klidné školní prostředí s dobrými mezilidskými vztahy jsou naší prioritou.
 • Škola je neustále v centru dění společnosti.
 • Ve škole je zřízena školní družina s provozem od 6.00 do 17.00 hodin. Práce školní družiny je zaměřena na zájmovou činnost žáků.
 • Třídy se všeobecným zaměřením jsou zřizovány od 1. po 9. ročník.
 • Práce školy s talentovanou mládeží v oblast matematiky, přírodovědných předmětů, sportu - ledního hokeje, volejbalu, baseballu a softballu od 6. ročníku. Výuka je rozšířena v hodinových dotacích rozvíjených oblastí talentu dítěte.
 • Vysoká kvalita výuky a rozvoj talentu jsou patrny z umístění žáků v olympiádách a soutěžích na úrovni okresu, kraje i celostátních kol a z výsledků přijímacího řízení na střední školy.
 • Škola smluvně spolupracuje v tréninkovém procesu se sportovním klubem Horácká Slavia Třebíč, Volejbalovým klubem Třebíč a baseballovým klubem Nuclears Třebíč. Snaží se tak společně se sportovními kluby zachovat dobrou tradici a vysokou výkonnost sportu v našem regionu.
 • Škola je Zdravou školou Města Třebíč. Každoročně realizuje nejrůznější projekty a projektovou výuku.
 • Na škole aktivně pracuje školní žákovská rada, která pravidelně spolupracuje se Studentským parlamentem města Třebíč.
 • Redakční rada vydává časopis „Školník", který slouží jako zdroj zábavy, nápadů i připomínek pro výchovně vzdělávací práci ve škole.
 • Mediální kroužek zpracovává živé reportáže ze školního dění, které zveřejňuje na školním Facebooku, na YouTube a na www.zstgmtrebic.cz
 • Turistickou základnu Budíkovice využívá škola celoročně k projektové výuce, pro výuku a pobyt v přírodě. V prázdninových měsících se tu konají dětské tábory s pestrým programem.
ZŠ T. G. Masaryka Třebíč užívá pro výuku a vzdělávání tyto prostory:
 1. Komenského nám. 61/6, Třebíč (4. - 9. ročník, 1 odd. ŠD)
 2. Fórum, Masarykovo nám. 12, Třebíč (1.- 3. ročník, 5 odd. ŠD)
 3. Budíkovice č. p. 30 -turistická rekreační základna pro činnost kroužků a letní dětský tábor - Budíček