Kalendář událostí

ÚŘEDNÍ DNY PRO VEŘEJNOST V PRŮBĚHU HLAVNÍCH PRÁZDNIN

pondělí, středa: 10.00 – 13.30 h

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč přijme aprobovaného učitele M-Fy

 pro šk. r. 2019/20, s nástupem od 25. 8. 2019, úvazek: 1,0