Prohlášení o přístupnosti

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Webové stránky Základní školy T. G. Masaryka Třebíč, okres Třebíč přinášejí důležité informace všem žákům, jejich rodičům a veřejnosti. Při jejich tvorbě se snažíme o maximální přístupnost obsahu. Informace na těchto internetových stránkách jsou uveřejněny ve formě, která je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., “o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)” a v souladu se souvisejícím metodickým pokynem vydaným ministerstvem vnitra.

Provozovatelem internetových stránek www.zstgmtrebic.cz je Základní škola T. G. Masaryka Třebíč, okres Třebíč (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. UŽITÉ STANDARDY A SOFTWARE

Web www.zstgmtrebic.cz využívá Open Source Content Management System WordPress a byl navržen tak, aby byl plně přístupný a použitelný podle doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0).

Pro vytvoření šablony webových stránek byly použity standardy HTML5. Grafická podoba je dána užitím obrázků a kaskádových stylů CSS verze 3, které odpovídají specifikaci podle konsorcia W3C.

Pro správnou funkčnost HTML5 je na stránkách umístěn JavaScript.

Stránky jsou připraveny tak, aby byly bez neadekvátních omezení použitelné s vypnutými styly, skripty i obrázky.

3. INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH

Na našem webu jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT (a jejich konkrétních verzí).

K prohlížení těchto dokumentů, je možné si zdarma stáhnout tyto prohlížeče:

  • pro formát PDF: Adobe Reader
  • pro formáty DOC, DOCX: Prohlížeč Word Viewer
  • pro formát XLS, XLSX: Prohlížeč Excel Viewer
  • pro formát PPT: Prohlížeč PowerPoint Viewer

4. KÓDY TŘETÍCH STRAN

Na stránkách www.zstgmtrebic.cz jsou použity Open Source JavaScript knihovny pro správnou funkčnost HTML5, pro funkce fotogalerie a pro správné fungování přehrávače videa.

Údaje o návštěvnosti webu shromažďuje skript společnosti Google.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

Některé z informací publikovaných na stránkách www.zstgmtrebic.cz může Provozovatel převzít z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.zstgmtrebic.cz.

6. KONTAKT NA SPRÁVCE OBSAHU

Petr Kapinus

kapinus@zstgmtrebic.cz

7. KONTAKT NA TECHNICKÉHO SPRÁVCE WEBU

Zdeněk Neumann

Systémový technik
info@pcneu.cz
+420 777 874 849

Kancelář Třebíč:
Hrotovická 1184
Třebíč 674 01