Pedagogická praxe pro studenty VŠ

Nabízíme zajištění odborné pedagogické praxe pro studenty VŠ:

kontakty pro pedagogickou praxi:
ředitel školy
Mgr. Martin Hlávka, tel.: 604 704 170, e-mail: hlavka@zstgmtrebic.cz

zástupkyně ředitele
Mgr. Hana Svobodová (I. stupeň), tel.: 736 487 473
Mgr. Libuše Trvalová (II. stupeň), tel.: 736 487 474