Kontakty

Ředitel školy

Mgr. Martin Hlávka

hlavka@zstgmtrebic.cz

568 845 038
568 619 825
604 704 170

Zástupci ředitele školy

Mgr. Libuše Trvalová

(zástupkyně pro II. stupeň)

trvalova@zstgmtrebic.cz

568 619 824
736 487 474

Mgr. Jitka Šplíchalová

(zástupkyně pro I. stupeň)

splichalova@zstgmtrebic.cz

568 619 824
736 487 473

Školní družina

Bc. Markéta Prokešová

prokesova@zstgmtrebic.cz

568 847 677
733 337 142

Výchovný poradce

Mgr. Libor Švec

svec@zstgmtrebic.cz

568 619 823
737 100 113

Metodik prevence

Mgr. Martina Peterková

peterkova@zstgmtrebic.cz

Základní škola T. G. Masaryka Třebíč

Komenského nám. 61/6

ID datové schránky: y6nxrfb

Ekonomický úsek:

Dagmar Horká
horka@zstgmtrebic.cz
568 619 811
736 487 472

Kancelář:

Hana Henešová-Cejpková
henesova@zstgmtrebic.cz
568 619 811
736 487 472

Budova Fórum

568 847 677
734 388 045

Školní jídelna

568 838 555

http://www.centralnijidelna.cz/