Pedagogický sbor

vedení školy

Mgr. Martin Hlávka

ředitel

Mgr. Hana Svobodová
zástupkyně ředitele pro I. stupeň
Mgr. Libuše Trvalová
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
Mgr. Libor Švec
výchovný poradce
Ing. Magdaléna Černá
metodik prevence
Bc. Markéta Prokešová
vedoucí školní družiny
 
Š K O L N Í   R O K  2020/2021
třída třídní učitel učebna zástupce třídního učitele
1. A Mgr. Alice Fukasová
F 138 Mgr. Petra Trhanová
1. B (S)
Mgr. Jana Beránková
F 140 Mgr. Alice Fukasová
1. C
Mgr. Petra Trhanová
F 229 Mgr. Jana Beránková
2. A
Mgr. Barbara Coufalová
F 226 Mgr. Emanuel Míšek
2. B (S)
Mgr. Emanuel Míšek
F 230 Mgr. Barbara Coufalová
3. A
Mgr. Zdeňka Kazdová
F 139 Mgr. Monika Smejkalová
3. B (S)
Mgr. Monika Smejkalová F 227 Mgr. Zdeňka Kazdová
4. A
Mgr. Jana Brabcová 34 Mgr. Jitka Šplíchalová
4. B (S)
Mgr. Jitka Šplíchalová 38 Mgr. Jana Brabcová
5. A
Mgr. Hana Noščáková 39 Mgr. František Pisk
5. B (S)
Mgr. František Pisk
20 Mgr. Hana Noščáková
6. A
Ing. Magdaléna Černá
51 PaedDr. Petr Kapinus
6. B (S)
Mgr. Martina Peterková
68 Mgr. Radek Blažek
6. MI
Mgr. Dagmar Zelinková
63 Mgr. Marek Lorenc
6. MII
Mgr. Jana Bradová
21 Mgr. Kateřina Doležalová
7. A
Mgr. Michaela Vyletělová
63 Mgr. Alexandra Dimičová
7. B (S) Mgr. Lýdie Lahodová
61 Mgr. Marek Lorenc
7. C (S)
Ing. Sylva Zerzánková
47 Mgr. Ludmila Fialová
7. M
Mgr. Jarmila Fialová
62 PhDr. Tesfaye Tilahun, CSc.
8. A
Mgr. Michaela Hortová
45 Mgr. Martina Dobrovolná
8. B (S)
Mgr. Ing. Zdeněk Janoušek
19 PhDr. Tesfaye Tilahun, CSc.
8. C (S)
Mgr. Markéta Vacková
42 Mgr. Martina Dobrovolná
8. M Mgr. Libor Švec
70 Mgr. Radek Blažek
9. A Mgr. David Hort
60 Mgr. Ludmila Fialová
9. B (S) Mgr. Jana Chalupníková
55 Mgr. Marie Homolková
9. C (S)
Mgr. Helena Gruszková
24 Mgr. Alexandra Dimičová
9. M
Mgr. Ivana Mikulecká
43 Mgr. Marie Homolková

Pozn.: označení tříd A, B, C - běžná třída, S - třída se sportovním zaměřením
M - třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

další učitelé:
Mgr. Eva Komínková
Mgr. Renata Jurková (náboženství)