Pedagogický sbor

vedení školy

Mgr. Martin Hlávka

ředitel

Mgr. Jitka Šplíchalová
zástupkyně ředitele pro I. stupeň
Mgr. Libuše Trvalová
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
Mgr. Libor Švec
výchovný poradce
Mgr. Martina Peterková
metodik prevence
Bc. Markéta Prokešová
vedoucí školní družiny
 
Š K O L N Í   R O K  2023/2024
třída třídní učitel učebna zástupce třídního učitele
1. A Mgr. Monika Smejkalová
F 140 Mgr. Petra Trhanová
1. B (S)
Mgr. Petra Trhanová
F 229 Mgr. Monika Smejkalová
2. A Mgr. Barbara Coufalová
F 226 Mgr. Zdeňka Kazdová
2. B (S)
Mgr. Zdeňka Kazdová
F 230 Mgr. Barbara Coufalová
3. A
Mgr.  Jana Brabcová
F 139 Mgr. Alice Fukasová
3. B (S)
Mgr. Hana Noščáková
F 227 Mgr. Jana Brabcová
4. A
Mgr. Alice Fukasová
F 138 Mgr. Hana Noščáková
4. B (S)
Mgr. Jana Beránková
39 Mgr. Lucie Dvořáková
4. C
Mgr. Lucie Dvořáková
20 Mgr. Jana Beránková
5. A
Mgr. František Pisk
38 Mgr. Emanuel Míšek
5. B (S)
Mgr. Emanuel Míšek
21 Mgr. František Pisk
6. A
Mgr. Michaela Hortová
64 Mgr. Lýdie Lahodová
6. B (S)
Mgr. Markéta Vacková
61 Mgr. Bronislava Holíková
6. M
Mgr. Ivana Mikulecká
47 Mgr. Marie Homolková
7. A
Mgr. David Hort
63 Mgr. Ondřej Stoklasa
7. B (S) Mgr. Helena Gruszková
 19 Mgr. Jarmila Fialová
7. M
Mgr. Lenka Koudelová
42 PaedDr. Petr Kapinus
8. A
Mgr. Marek Lorenc
 60 Mgr. Jarmila Fialová
8. B (S)
Mgr. Alexandra Dimičová
 24 Mgr. Radek Blažek
8. M
Mgr. Kateřina Doležalová
 43 Mgr. Lýdie Lahodová
9. A
Ing. Magdaléna Černá
68 Mgr. Radek Blažek
9. B (S)
Mgr. Martina Peterková
62 Mgr. Eva Komínková
9. MI Mgr. Dagmar Zelinková
70 Mgr. Eva Komínková
9. MII
Mgr. Jana Bradová
55 Mgr. Bronislava Holíková

Pozn.: označení tříd A, B, C - běžná třída, S - třída se sportovním zaměřením
M - třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

další učitelé:
Mgr. Renata Jurková (náboženství)