Pedagogický sbor

vedení školy

Mgr. Martin Hlávka

ředitel

Mgr. Hana Svobodová
zástupkyně ředitele pro I. stupeň
Mgr. Libuše Trvalová
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
Mgr. Libor Švec
výchovný poradce
Mgr. Martina Peterková
metodik prevence
Bc. Markéta Prokešová
vedoucí školní družiny
 
Š K O L N Í   R O K  2022/2023
třída třídní učitel učebna zástupce třídního učitele
1. A Mgr. Barbara Coufalová
F 226 Mgr. Jitka Šplíchalová
1. B (S)
Mgr. Jitka Šplíchalová
F 230 Mgr. Barbara Coufalová
2. A Mgr. Jana Brabcová
F 139 Mgr. Hana Noščáková
2. B (S)
Mgr. Hana Noščáková
F 227 Mgr. Jana Brabcová
3. A
Mgr.  Alice Fukasová
F 138 Mgr. Petra Trhanová
3. B (S)
Mgr. Jana Beránková
F 140 Mgr. Alice Fukasová
3. C
Mgr. Petra Trhanová
F 229 Mgr. Jana Beránková
4. A
Mgr. František Pisk
38 Mgr. Emanuel Míšek
4. B (S)
Mgr. Emanuel Míšek
21 Mgr. František Pisk
5. A
Mgr. Zdeňka Kazdová
20 Mgr. Monika Smejkalová
5. B (S)
Mgr. Monika Smejkalová
39 Mgr. Zdeňka Kazdová
6. A
Mgr. David Hort
63 Mgr. Bronislava Holíková
6. B (S)
Mgr. Helena Gruszková
19 Mgr. Ondřej Stoklasa
6. M
Mgr. Lenka Koudelová
42 Mgr. Markéta Vacková
7. A
Mgr. Marek Lorenc
60 Mgr. Jana Chalupníková
7. B (S) Mgr. Alexandra Dimičová
 24 Mgr. Michaela Hortová
7. M
Mgr. Kateřina Doležalová
43 Mgr. Ivana Mikulecká
8. A
Ing. Magdaléna Černá
 68 PaedDr. Petr Kapinus
8. B (S)
Mgr. Martina Peterková
 51 Mgr. Eva Komínková
8. MI
Mgr. Dagmar Zelinková
 70 Mgr. Eva Komínková
8. MII
Mgr. Jana Bradová
55 Mgr. Bronislava Holíková
9. A
Mgr. Michaela Vyletělová
64 Mgr. Ivana Mikulecká
9. B (S)
Mgr. Lýdie Lahodová
61 Mgr. Michaela Hortová
9. C (S) Ing. Radek Blažek
47 Mgr. Marie Homolková
9. M
Mgr. Jarmila Fialová
62 Mgr. Marie Homolková

Pozn.: označení tříd A, B, C - běžná třída, S - třída se sportovním zaměřením
M - třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

další učitelé:
Mgr. Renata Jurková (náboženství)