Pedagogický sbor

vedení školy

Mgr. Martin Hlávka

ředitel

Mgr. Hana Svobodová
zástupkyně ředitele pro I. stupeň
Mgr. Libuše Trvalová
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
Mgr. Libor Švec
výchovný poradce
Mgr. Martina Peterková
metodik prevence
Bc. Markéta Prokešová
vedoucí školní družiny
 
Š K O L N Í   R O K  2021/2022
třída třídní učitel učebna zástupce třídního učitele
1. A Mgr. Jana Brabcová
F 139 Mgr. Hana Noščáková
1. B (S)
Mgr. Hana Noščáková
F 227 Mgr. Jana Brabcová
2. A Mgr. Alice Fukasová F 138 Mgr. Petra Trhanová
2. B (S)
Mgr. Jana Beránková
F 140 Mgr. Alice Fukasová
2. C
Mgr.  Petra Trhanová
F 229 Mgr. Jana Beránková
3. A
Mgr. Barbara Coufalová
F 230 Mgr. Emanuel Míšek
3. B (S)
Mgr. Emanuel Míšek
F 227 Mgr. Barbara Coufalová
4. A
Mgr. Zdeňka Kazdová
20 Mgr. Monika Smejkalová
4. B (S)
Mgr. Monika Smejkalová
39 Mgr. Zdeňka Kazdová
5. A
Mgr. František Pisk
34 Mgr. Jitka Šplíchalová
5. B (S)
Mgr. Jitka Šplíchalová
38 Mgr. František Pisk
6. A
Mgr. Marek Lorenc
60 Mgr. Jana Chalupníková
6. B (S)
Mgr. Alexandra Dimičová
24 Mgr. Ludmila Fialová
6. M
Mgr. Kateřina Doležalová
21 Mgr. Ivana Mikulecká
7. A
Ing. Magdalena Černá
51 Mgr. Eva Komínková
7. B (S) Mgr. Martina Peterková
 68 Mgr. Marie Homolková
7. MI
Mgr. Dagmar Zelinková
63 Mgr. Eva Komínková
7. MII
Mgr. Jana Bradová
 55 Mgr. Martina Dobrovolná
8. A
Mgr. Michaela Vyletělová
 64 Mgr. Ludmila Fialová
8. B (S)
Mgr. Lýdie Lahodová
 61 Mgr. David Hort
8. C (S)
Mgr. Radek Blažek
47 PaedDr. Petr Kapinus
8. M Mgr. Jarmila Fialová
62 Mgr. Helena Gruszková
9. A Mgr. Michaela Hortová
43 Mgr. Martina Dobrovolná
9. B (S) Ing. Zdeněk Janoušek
19 Mgr. Lenka Koudelová
9. C (S)
Mgr. Markéta Vacková
42 Mgr. Lenka Koudelová
9. M
Mgr. Libor Švec
70 PhDr. Tesfaye Tilahun, CSc.

Pozn.: označení tříd A, B, C - běžná třída, S - třída se sportovním zaměřením
M - třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

další učitelé:
Mgr. Renata Jurková (náboženství)