Pedagogický sbor

vedení školy

Mgr. Martin Hlávka
ředitel
Mgr. Hana Svobodová
zástupkyně ředitele pro I. stupeň
Mgr. Libuše Trvalová
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
Mgr. Ludmila Fialová
výchovná poradkyně
Bc. Markéta Prokešová
vedoucí školní družiny
 
třída třídní učitel učebna zástupce třídního učitele
1. A Mgr. Kazdová Zdeňka F139 Mgr. Smejakalová M.
1. B (S)
Mgr. Smejkalová Monika F227 Mgr. Kazdová Z.
2. A Mgr. Brabcová Jana F229 Mgr. Šplíchalová J.
2. B (S)
Mgr. Šplíchalová Jitka F140 Mgr. Brabcová J.
3. A Mgr. Noščáková Hana F226 Mgr. Trhanová P.
3. B (S)
Mgr. Trhanová Petra F230 Mgr. Noščáková H.
4. A
Mgr. Mahelová Jitka
F138 Mgr. Beránková J.
4. B (S)
Mgr. Fukasová Alice 38 Mgr. Mahelová J.
4. C (S)
Mgr. Beránková Jana 39 Mgr. Fukasová A.
5. A (S)
Mgr. Pisk František 20 Mgr. Coufalová B.
5. B Mgr. Míšek Emanuel 21 Mgr. Pisk F.
5. C Mgr. Coufalová Barbara 19 Mgr. Míšek E.
6. A Mgr. Hortová Michaela 45 Ing. Černá M.
6. B
Mgr. Dvořáková Lucie 55 Mgr. Koudelová L.
6. C
Mgr. Vacková Markéta 34 Ing. Černá M.
6. M
Mgr. Švec Libor 62 Mgr. Fialová J.
7. A Mgr. Hort David 60 Mgr.  Vlková R.
7. B (S) Mgr. Chalupníková Jana 47 Ing. Zerzánková S.
7. C (S)
Mgr. Gruszková Helena 24 Mgr. Fialová J.
7. M
Mgr. Mikulecká Ivana 43 Mgr. Vlková R.
8. A
PaedDr. Kapinus Petr 42 PhDr. Tesfaye T., CsC.
8. B (S)
Mgr. Fialová Ludmila 51 Mgr. Bradová J.
8. MI
Mgr. Doležalová Kateřina 63 Ing. Janoušek Z.
8. MII Mgr. Homolková Marie 64 Mgr. Lahodová L.
9. A Mgr. Zelinková Dagmar 70 Mgr. Peterková M.
9. B (S) Mgr. Tichá Ivona 61 Ing. Zerzánková S.
9. M Mgr. Svoboda Josef 68 Ing. Janoušek Z.

Pozn.: označení tříd A, B, C - běžná třída, S - třída se sportovním zaměřením
M - třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

další učitelé:
Mgr. Renata Jurková (náboženství)