Školní družina

úplata za ŠD:

Úplatu za ŠD lze hradit v hotovosti přímo ve školní družině nebo převodem
na účet školy č. 6616500297/0100 vedený u Komerční banky.
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a třídu, kterou žák navštěvuje.
Platbu převodem lze poukázat pololetně nebo celoročně.

telefon
ŠD Fórum: 568 847 677
ŠD TGM: 568 619 814
(6.00-7.30 h, 13.15-17.00 h)

vedoucí vychovatelka
Bc. Markéta Prokešová

733 337 142

email
prokesova@zstgmtrebic.cz

Vybavení školní družiny

Školní družině jsou určeny čtyři samostatné místnosti vybavené hračkami a veškerými  potřebnými pomůckami pro práci s dětmi v jejich volném čase. Kromě těchto prostor lze využít rovněž učebny tříd, počítačové pracovny s přístupem na internet, cvičnou kuchyňku, dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem a osvětlením, odpočinkové a relaxační zóny na dvoře školy, saunu a keramickou dílnu.

Škola je dislokována ve dvou sousedících budovách na Komenského náměstí. Školní družinu v budově Fóra navštěvují žáci 1. – 3. ročníku. Zde využívají,  kromě specializovaných místností pro školní družinu a učeben, také prostornou halu se stolem na stolní tenis, žíněnkami, klouzačkou, košem na košíkovou, velkým fotbalem, skákacím panákem apod., nechybí ani odpočinková - relaxační zóna.

V hlavní budově školy je oddělení školní družiny určeno starším dětem - žákům od 4. ročníku. Ti mají k dispozici např. rozkládací stůl na stolní tenis, který je využíván převážně v ranní družině, kam se přihlašují především dojíždějící žáci (a to až do 9. ročníku), kteří do Třebíče přijíždějí v brzkých ranních hodinách. Žáci si mohou zahrát stolní  a společenské hry, zhlédnout film na DVD nebo si poslechnout hudbu na CD. V sousední třídě se pak mohou v klidu připravovat  na vyučování.

1. září 2009 byly v obou budovách školy otevřeny venkovní učebny, které rozšířily i možnosti péče o děti přihlášené do školní družiny. Vedení školy  dbá na vybavenost a materiální zabezpečení školní družiny. S tím souvisí také další vzdělávání vychovatelek, které probíhá průběžně v rámci specializovaných kurzů celý rok.

Centrální jídelna

Součástí školní budovy není jídelna, děti se stravují v Centrální jídelně na Sirotčí ulici. Děti přihlášené do školní družiny odcházejí do jídelny společně s vychovatelkou. Obědy se vyzvedávají pomocí kartičky nebo čipu - zakoupíte v centrální jídelně.
Oběd lze volit ze dvou nabídek u boxu v přízemí Centrální jídelny nebo přes internet. Pokud nebudete obědy měnit, zůstává automaticky oběd č. 1.

Změnu jídel provádějí rodiče
Výběr obědů je možný 2 dny předem

kontakty na Centrální jídelnu:
tel.: 568 838 555
internetové stránky Centrální jídelny:
www.centralnijidelna.cz