SRPŠ

Hlavní výbor SRPŠ:

Jiří Onderka - předseda

Mgr. Zdeňka Kazdová - tajemnice
Mgr. Jitka Doležalová - členka
Vlasta Bohuňková - členka
Ing. Věra Prodělalová - předsedkyně revizní komise
Mgr. David Hort - člen
Sylva Prokopová - členka

kontakt pro komunikaci s výborem SRPŠ: srps.zstgm@seznam.cz

Dokumenty SRPŠ