SRPŠ

Výbor SRPŠ:

Nováček Tomáš - předseda spolku, člen výboru
Trhanová Petra - tajemník spolku, člen výboru
Bohuňková Vlasta - člen výboru
Peterková Martina - člen výboru
Prodělalová Věra - člen výboru, předseda revizní komise
Prokopová Sylva - člen výboru
Vejmělková Lucie - člen výboru

kontakt pro komunikaci s výborem SRPŠ: srps.zstgm@seznam.cz