Ve škole se vyučovalo jako za první republiky

26. 10. 2018

Zdroj: Třebíčský deník – Vysočina, 26. 10. 2018 (tištěná verze)