„Poznej Vysočinu“ – krajské kolo

13. 6. 2024

Stejně jako v předchozích rocích, tak i letos se na naší škole konalo školní kolo soutěže pořádané Krajem Vysočina s názvem ,,Poznej Vysočinu‘‘. Test se skládal z 23 otázek a bylo v něm množné získat 50 bodů. Z každé zúčastněné školy postupovali do krajského kola dva nejlepší žáci, a to vždy chlapec a dívka.

Naší školu reprezentovali žáci Valerie Nováková a Michal Němec z 9. MII.

Krajské a zároveň finálové kolo se konalo v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 15. března. Při zahájení a vyhlašování výsledků soutěže byli přítomni hejtman kraje Vítězslav Schrek a někteří členové rady Kraje Vysočina.

Po napsání testu byla možnost si zajít na občerstvení a v průběhu opravování testů proběhla přednáška s chovateli ze Záchranné stanice Pavlov o pomoci ptačím druhům žijících ve městech.

Po přednášce nastalo vyhlášení soutěže. 40 nejlepších řešitelů vyhrálo dárkové předměty a také poznávací zájezd do Prahy konaného dne 17. května. Mezi těchto 40 řešitelů se umístil s 36 body z naší školy Michal Němec z 9. MII.

Vítězi gratulujeme k velkému úspěchu a pevně věříme, že v dalších letech bude mnoho úspěšných řešitelů této soutěže.