Výsledky soutěží

18. 3. 2024

* Ve čtvrtek 22. února se konala školní kola biologiceké olympiády ve dvou kategoriích.

Kategorie D (žáci 6. a 7. ročníku):
1. Anna Kotrbová (7. M)
2. Antonín Rozbora (7. A)
3. Roman Lumbert (7. A)

Kategorie C (žáci 8. a 9. ročníku):
1. Matyáš Nováček (9. M2)
2. Anna Krejčí (8. M)
3. Elizabeth Procházková (8. A)

* Ve školním kole olympiády v německém jazyce se účastníci představili, popsali obrázek a konverzovali s porotou. Také si otestovali poslech s porozuměním:

1. Mykyta Zadesenets (9. A)
2. Nela Schmidtová (8. A)
3. Anna Krejčí (8. M) a Veronika Vojtková (8. B)

Do krajského kola postoupili Mykyta (obsadil 5. místo) a Nela (6. místo).

* Soutěž v anglické konverzaci byla rozdělena do dvou věkových kategorií. Soutěžící předvedli dovednosti v poslechu i konverzaci, představili sebe a svou rodinu nebo popisovali vylosovaný obrázek.

Mladší kategorie:
1. Zita Čurdová (7. A)
2. Jakub Joukl (7. A)
3. Karel Konečný (7. M)

Starší kategorie:
1. Mykyta Zadesenets (9. A)
2. Ha Vi Hot Hi (9. M2)
3. Alice Henešová (8. B)

Do okresního kola postoupili vždy dva nejúspěšnější soutěžící. V něm se v mladší kategorii umístila Zita Čurdová v silné konkurenci na 21. místě a Jakub Joukl na 23. místě. Ve starší kategorii exceloval Mykyta Zadesenets na 2. místě. Ha Vi Hot Hi obsadila 24. místo.

* Astronomické olympiády s zúčastnilo 53 žáků.

Kategorie 6. a 7. tříd:
1. Antonín Rozbora (7. A) a Nikolaj Partyka (6. M)
3. Kristýna Čermáková a Jakub Škrdla (oba 6. M)

Kategorie 8. a 9. tříd:
1. Vojta Vašek (9. M2)
2. Mikuláš Svoboda (9. M2)
3. Vojtěch Pavlíček a David Havlík (oba 9. M1)

* Stavíme z cihliček
Žáci 7. ročníku ve čtyřčlenných družstvech stavěli domek podle předlohy ze stavebnice Teifoc:

  1. Joukl, Lumbert, Štveráčková, Rozbora (7. A)
    2. Boučková, Navrkalová, Žák, Daňová (7. A)
    3. Yerasimova, Jašková, Malý, Kolachuk (7. B)