DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

1. 3. 2024

V poslední únorový den uspořádala naše škola Den otevřených dveří.

Na dospělé i dětské návštěvníky čekala v hlavní budově školy i v budově Fórum celá řada zajímavých stanovišť s aktivitami: ukázka 3D tisku, vyzkoušet si mohli první pomoc, seznámit se s hravou informatikou, „putovali“ po České republice, mohli si živě zazpívat a zahrát v „hudební laboratoři“ nebo si sami, pod vedením zkušených učitelů, připravit dobroty ve cvičné kuchyňce, úkoly a zajímavosti na ně čekaly při workshopech češtiny, matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie nebo výtvarné výchovy. Celým dnem zájemce provázela vystoupení dětského sboru školní družiny a vrcholem byly taneční kreace programovaných dronů.