Chemická olympiáda

15. 3. 2024

Do školního kola 60. ročníku chemické olympiády se zapojilo 13 žáků z 9. tříd. Nejlepších výsledků dosáhly žákyně Vendula Mácová (9. M2), Lucie Polanecká (9. M2) a Ho Thi Ha Vi (9. M2), a postoupily tak do okresního kola, které proběhlo na Gymnáziu Třebíč. Všechny žákyně úspěšně reprezentovaly naši základní školu.