Olympiáda z českého jazyka

9. 2. 2024

Školního kola olympiády se zúčastnilo 45 žáků z 8. a 9. ročníku. Soutěžící měli za úkol absolvovat test a vytvořit slohovou práci na téma „Poprvé sám/sama“.

Výsledky:
1. místo: Adéla Čermáková a Anna Krejčí (41 bodů)
2. místo: Lucie Vávrová (40 bodů)
3. místo Alice Henešová (39 bodů)

Vítězky postoupily do okresního kola.