6. ročník – plastové stavebnice

30. 1. 2024

V měsíci lednu se žáci snažili postavit stavby dle předloženého návodu, učili se pochopit návaznost jednotlivých úkonů. Stavebnice Georello Toolbox byly zakoupeny z grantu – Kraj Vysočina.