Školení učitelů ZŠ TGM

11. 9. 2023

V posledním srpnovém, tvz. přípravném týdnu absolvovali všichni pedagogové ZŠ T. G. Masaryka Třebíč školení související s ovládáním nových technologií, které budou uplatňovat při výuce digitálních dovedností. Žáci se budou učit programovat jednoduchými i složitějšími příkazy robotické pomůcky, což by mělo přispět k rozvoji jejich logického myšlení. Před samotným workshopem si učitelé vyslechli přednášku Mgr. Renaty Skýpalové, PhD. na téma „Zvládání kritických situací při komunikaci se zákonnými zástupci žáků a veřejností“.