Soutěže 2023 – fotogalerie

25. 5. 2023

Dne 16. února  proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v německém jazyce.

Celková účast byla 18 žáků z osmých a devátých tříd.  Olympiáda začala poslechem a poté žáci popisovali obrázek a konverzovali s učiteli němčiny. Všichni předvedli pěkné výkony, ale nejlepší byli tito tři žáci a žákyně : Na třetím místě se umístil Lukáš Landman z 9. M,  druhé místo získala Ema Bajgarová  z 9. C a první pozici obsadila Adéla Pokorná z 9. A.  Obě dvě žákyně postoupily do okresního kola, které se konalo 23. března na půdě Katolického gymnázia v Třebíči. Ve velké konkurenci si naše obě děvčata vedla skvěle a obsadila krásná místa – Ema Bajgarová skončila na druhém místě a Adéla Pokorná získala čtvrté místo.

——————————————————————————————–

Dne 13. února se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – mladší žáci 6. a 7. ročníku a starší žáci 8. a 9. ročníku a zúčastnilo se celkem 26 žáků.

V mladší kategorii se na prvním místě umístila Alice Henešová ze 7. B, o druhé místo se dělili Tina Kolářová a Pavel Ramach ze 7.M  a na třetím místě skončila Valerie Šilhanová taktéž ze 7. M.

Ve starší kategorii zvítězila Denisa Dokulilová z 9. A, na druhém místě Michaela Svobodová z 8. A a na třetím místě Mykyta Zadesenets z 8. A.

V okresním kole, které se konalo ve dnech 20. a 21. března, nás reprezentovaly v mladší kategorii Alice Henešová a Tina Kolářová. Alice se umístila na krásném druhém místě.

Ve starší kategorii soutěžili Denisa Svobodová a Mykyta Zadesenets. I oni předvedli vynikající výkon, když se Mykyta umístil na třetím  a Denisa na čtvrtém místě.

——————————————————————————————–

V  dubnu proběhlo na DDM okresní kolo  Matematické olympiády pro žáky 6., 7. a 8. ročníku.

Největšího úspěchu dosáhl žák 8. M2 Mikuláš Svoboda, který obsadil 3. místo.

Dalšími úspěšnými řešiteli okresního kola byli:

Petr Mendlík – 8. místo, Blanka Bartesová, Anna Kotrbová a Ondřej Kudláček všichni z 6. M – 9. místo.

Dále: 7. M – Adéla Čermáková obsadila 4. místo, Eva Berounová a Anna Krejčí se umístili na 5. místě a Šárka Totková skončila na 7. místě

 

Okresní kolo soutěže Matematický klokan

– vyhodnocení výsledků školního kola v rámci celého okresu Třebíč

kategorie Cvrček

– 2. místo – Matěj Drbálek (3. A) – s počtem 79 bodů

kategorie Kadet

  1. místo – Tereza Svobodová (9. M) – s počtem 104 bodů

——————————————————————————————

Ve 2. pololetí proběhl ve všech třídách 8. ročníku projekt Dům snů.  

Při vyhodnocování tohoto projektu, byly hodnoceny nejen modely (nápad, čisté zpracování), ale bylo také přihlédnuto k povinné dokumentaci (půdorys jednoho patra, slohová práce o životě v domě a řešení energií, grafická úroveň jednotlivých pohledů domu).

Výsledky ve školním kole:

Vítězové celého ročníku, kteří postoupili do okresního kola, jsou:

Mikuláš Svoboda, Vilém Nováček – v okresním kole obsadili 2. místo

David Wehrenberg, Daniel Vajdík – v okresním kole obsadili 3. místo

Umístění ostatních soutěžících

Kategorie matematických tříd

  1. – 2. místo Ludmila Bobková, Adéla Fialová
  2. – 2. místo Madlen Hájková
  3. místo Kateřina Fialová, Linda Zelníčková

Kategorie běžných tříd

  1. místo Josef Kvapil
  2. místo Pavel Chlubna
  3. místo Marek Vodička, Filip Nosek

    ————————————————————————————————————————-

Astronomická olympiáda – krajské kolo

6 žáků reprezentovalo naši školu v krajském kole astronomické olympiády. V kategorii 6. a 7. tříd to byli Anna Kotrbová ze 6. M, Šárka Totková a Šimon Balog ze 7. M. Nejúspěšnější byla Šárka Totková, která obsadila 3. místo.

V kategorii 8. a 9. tříd za nás bojovali tři žáci z 8. M2: Mikuláš Svoboda, který skončil na 3. místě.
Vilém Nováček obsadil 6. místo a Vendula Mácová byla osmá.