Dům snů

9. 5. 2023

Žáci 8. ročníku tvořili v rámci hodin matematiky (propočty, plány), výtvarné (nákresy) a samozřejmě pracovní výchovy ideální rodinný dům. Jedná se o tradiční projekt a každý ročník přináší nová překvapení v podobě často velmi zdařilých maket. Žáci většinou pracovali ve dvoučlenných týmech.