Zájezd do předvánoční Vídně

22. 12. 2022

Po dvouleté pauze jsme ve spolupráci s cestovní kanceláří Voma uspořádali 19. prosince jednodenní zájezd do vánoční Vídně. Zde jsme navštívili Technické muzeum, nahlédli na vánoční trhy u letního sídla Habsburků – Schönbrunnu. Poté jsme se přemístili do centra města, kde jsme si prohlédli Katedrálu sv. Štěpána, a trhy u něj, a na závěr jsme prošli kolem Hofburgu na největší vídeňské trhy ke staré radnici. Na cestě zpět k autobusu jsme ještě nahlédli do kostela Minoritů a prohlédli si krásný betlém, mozaiku obrazu Poslední večeře Páně a užívali si krásně vyzdobeného a nasvíceného vánočního města. Výletu se zúčastnili žáci, kteří studují jako druhý jazyk němčinu, převážně z 8. a 9. tříd.