Němčina: „Advent u sousedů“

22. 12. 2022

Adventní program pro vybrané žáky 8. a 9. ročníku proběhl  v rámci výuky německého jazyka 20. prosince v Komunitním centru Moravia pod vedením rodilé mluvčí paní Bc. Diany Kroupa.

Atmosféra Vánoc na nás dýchala z každého koutku sálu.

Žáci se zde seznámili s vánočními zvyky a tradicemi v Německu, zejména v Sasku, pomocí různých interaktivních aktivit,  zažili virtuální prohlídku vánočních trhů v Drážďanech, prohlédli si různé předměty, spojené s Vánocemi  i si za houslového doprovodu zazpívali vánoční koledu v němčině.

Velkým překvapením byla návštěva Weihnachtsmanna  (vánočního muže), kterému děti musely přednést báseň v němčině.  Tuto akci hodnotíme jako velice obohacující a příjemnou.