Jazykový kurz angličtiny pro 6. ročník

22. 12. 2022

Jazykový kurz angličtiny pro zájemce z řad žáků 6. ročníku proběhl v listopadu a prosinci, vždy ve čtvrtek odpoledne, třikrát za sebou.  Tato aktivita byla vedena rodilou mluvčí z jazykové školy For you. Děti si hravou formou procvičovaly každodenní témata – nakupování, město, památky v našem městě. Na závěr kurzu děti obdržely diplom o jeho absolvování.