Návštěva kozí farmy

1. 11. 2022

V pondělí 2. května jsme se vydali pěšky podél řeky Jihlavy do Poušova, kde jsme měli navštívit farmu, kterou vede Bc. Veronika Hlávková.

Na farmě žije společně několik druhů zvířat. Po příchodu na farmu se děti shromáždily v indiánském tee-pee, kde jim majitelka vysvětlila, co je všechno čeká, jak se mají ke zvířatům a u zvířat chovat, co nemají zvířata ráda a co si budou moct sami zkusit, a několik dalších informačních pokynů.

Děti se v tee-pee nasvačily, nechaly si zde všechny své věci a nato si vyzkoušely úklid kolem zvířat. Shrabaly a odvezly slámu, uklidily v chlívku. Paní Veronika je postupně seznamovala se všemi zvířaty. Vysvětlila jim, proč se kozám říká přežvýkavci a jak funguje jejich trávení. Ukázala jim nově narozená kůzlata i jak poznají rozdíl mezi kozou a kozlem atd. Na závěr si všechny děti vyzkoušely podojit kozu. Při dojení děti také pozorovaly, jak koze putuje přežvýkané jídlo do žaludku a zpět. Dozvěděly se, jak musí postupovat, když dojí mléko na výrobu mléčných kozích výrobků a jaký je rozdíl mezi kozím a kravským mlékem.