Domů

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ
informace zde:
formulář žádosti zde:
 
Předvyplněné žádosti i s nacionále
dítěte Vám rádi vytiskneme
v kanceláři školy.

Profil školy

  • Klidné školní prostředí s dobrými mezilidskými vztahy jsou naší prioritou.
  • Škola je neustále v centru dění společnosti.
  • Ve škole je zřízena školní družina s provozem od 6.00 do 17.00 hodin. Práce školní družiny je zaměřena na zájmovou činnost žáků.
  • Třídy se všeobecným zaměřením jsou zřizovány od 1. po 9. ročník.
  • Práce školy s talentovanou mládeží v oblast matematiky, přírodovědných předmětů, sportu – ledního hokeje, volejbalu, baseballu a softballu od 6. ročníku. Výuka je rozšířena v hodinových dotacích rozvíjených oblastí talentu dítěte.
  • Vysoká kvalita výuky a rozvoj talentu jsou patrny z umístění žáků v olympiádách a soutěžích na úrovni okresu, kraje i celostátních kol a z výsledků přijímacího řízení na střední školy.

Aktuality