Domů

Provozní doba ZŠ T. G. Masaryka
pro veřejnost:
pracovní dny od 8.00 do 13.30 hod

Profil školy

  • Klidné školní prostředí s dobrými mezilidskými vztahy jsou naší prioritou.
  • Škola je neustále v centru dění společnosti.
  • Ve škole je zřízena školní družina s provozem od 6.00 do 17.00 hodin. Práce školní družiny je zaměřena na zájmovou činnost žáků.
  • Třídy se všeobecným zaměřením jsou zřizovány od 1. po 9. ročník.
  • Práce školy s talentovanou mládeží v oblast matematiky, přírodovědných předmětů, sportu – ledního hokeje, volejbalu, baseballu a softballu od 6. ročníku. Výuka je rozšířena v hodinových dotacích rozvíjených oblastí talentu dítěte.
  • Vysoká kvalita výuky a rozvoj talentu jsou patrny z umístění žáků v olympiádách a soutěžích na úrovni okresu, kraje i celostátních kol a z výsledků přijímacího řízení na střední školy.

Aktuality