Zápis do první třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY:
pátek 9. dubna, 14.00 – 18.00 hod,
sobota 10. dubna, 8.00 – 11.00 hod,
elektronické přihlášky: 1. 3. až 16. 4. 2021

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE ZE DNE 12. 3. 21: