Přednáška Zdravého města Třebíč

Pozvánka na přednášku Zdravého města Třebíč
“VOLNÁ VÝCHOVA DĚTÍ, ANO ČI NE?”
* Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora?
* Roste počet agresivních žáků ve škole?
* Proč by děti měly respektovat autority a mít k nim úctu?