TŘÍDNÍ SCHŮZKY, školská rada, výbor SRPŠ, třídní důvěrníci

schůzka školské rady při ZŠ TGM Třebíč:
úterý 9. dubna, 15.00 – 15.30 hod, učebna č. 43

schůzka výboru SRPŠ při ZŠ TGM Třebíč:
úterý 9. dubna, 15.00 – 15.30 hod, učebna č. 45

schůzka třídních důvěrníků:
úterý 9. dubna, 15.30 – 16.00 hod, učebna č. 45

třídní schůzky:
I. stupeň – úterý 9. dubna, 16.00 – 17.00 hod
II. stupeň – úterý 9. dubna, 16.30 – 17.30 hod

porada pedagogického sboru:
od 18.00 hod