TOULAVÉ JARNÍ KILOMETRY: 15. června pozvánka

Školní družina při ZŠ TGM Třebíč Vás zve na tradiční turistický pochod, případně cykloturistiku
TŘEBÍČ – BUDÍKOVICE.
Start: sobota 15. června 2019, 8.00 – 10.00 hod před hlavní budovou ZŠ TGM Třebíč
Cíl: Budíkovice (v cíli bude zajištěno občerstvení pro všechny účastníky)
Trasy:
pěší – 7 km
cyklotrasa – 15 km
startovné – 50 Kč/dospělá osoba
Za děti do 15 let zodpovídají rodiče.
Na cyklotrasy je nezbytné vybavení v souladu vyhlášky o silničním provozu.
Pro zájemce – odjezd autobusu z Budíkovic do Třebíče: 14.00 hod.