Talentový výběr do 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

TALENTOVÝ VÝBĚR ŽÁKŮ
DO 6. ročníku TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
pro školní rok 2022/23
bude (v souvislosti s dopadem distanční, online a hybridní výuky) na ZŠ T. G. Masaryka Třebíč probíhat
stejně jako dva předchozí školní roky, tj. na základě splnění podmínek přijetí a vyplnění žádosti o přestup na naši školu.
Případné dotazy pište na email: trvalova@seznam.cz, popř. volejte na tel. č. 736 487 474
Podmínky přijetí a žádost o přestup zde: