Talentový výběr do 6. ročníku tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 25. 4. 2024