Předškoláček

Kurz předškolní přípravy zaměřený na rozvoj zrakového a sluchového vnímání,prostorové orientace, motoriky, grafomotoriky a matematických představ.

Kurz bude probíhat na ZŠ T. G. Masaryka Třebíč – budova Fórum.

Děti si s sebou budou nosit přezůvky, tužku, gumu, pastelky, nůžky a lepidlo. Materiální zabezpečení v hodnotě 100 Kč na dítě bude hrazeno z fondu vedlejší hospodářské činnosti příspěvkové organizace ZŠ T. G. Masaryka Třebíč.

Kurz se skládá z 10 lekcí, 1x týdně 60 minut a bude probíhat
každé  pondělí od 15.30 do 16.30 hodin
pod vedením učitelek 1. stupně.

První lekce proběhne v pondělí 14.1. 2019.

S případnými dotazy se obracejte na tel. 568 847 677 – kabinet 1. stupně.

PŘIHLÁŠKA ZDE…