ON-LINE přihláška k zápisu do 1. třídy


online přihláška
(Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy
ve školním roce 2023/2024) je dostupná
od 13. března 2023 00:00 h
do 9. dubna 2023 23:59 h