Jak předcházet nebezpečným situacím – pro žáky 8. ročníku


Jak předcházet nebezpečným situacím – sebeobrana

8. A – úterý 26. února, 1. a 2. vyuč. hodina
8. M2 – úterý 26. února, 2. a 3. vyuč. hodina
Pozn.: V první hodině proběhne teoretická část ve třídě, ve druhé hodině část praktická ve školní tělocvičně.