Instalace zábran

Horolezci v týdnu od29. března do 1. dubna instalovali
na střechy ZŠ T. G. Masaryka zábrany proti holubům.
Foto: P. Kapinus