9. ročník

Testování uchazečů
o přijetí na střední školy
9. ročník
konzultace ve škole
od 12. 4. 2021
 
Distanční výuka a rozvrh hodin
pro 6. až 9. ročník
od 12. 4. 2021
PŘÍPRAVA K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace k přijímacím zkouškám
na střední školy


Aplikace s přípravnými testy
k přijímacím zkouškám na střední školy
 

Upozorňujeme žáky, že nesmí poskytovat svůj link k online výuce neoprávněným osobám,
které se následně přihlašují do této výuky a svými často vulgárními vstupy ji narušují.
IP adresa, z níž se tyto osoby přihlašují, je velmi snadno dohledatelná a škola na tyto excesy bude reagovat.