7. ročník

Distanční výuka a rozvrh hodin
pro 6. až 9. ročník
od 12. 4. 2021
Upozorňujeme žáky, že nesmí poskytovat svůj link k online výuce neoprávněným osobám,
které se následně přihlašují do této výuky a svými často vulgárními vstupy ji narušují.
IP adresa, z níž se tyto osoby přihlašují, je velmi snadno dohledatelná a škola na tyto excesy bude reagovat.