6. ročník

 

Distanční výuka a rozvrh hodin
pro 6. až 9. ročník
od 8. 2. 2021
– aktualizováno 5. 2. 2021

 

 

Upozorňujeme žáky, že nesmí poskytovat svůj link k online výuce neoprávněným osobám,
které se následně přihlašují do této výuky a svými často vulgárními vstupy ji narušují.
IP adresa, z níž se tyto osoby přihlašují, je velmi snadno dohledatelná a škola na tyto excesy bude reagovat.