4. ročník

rotační výuka od 12. 4. 2021
lichý týden
rotační výuka od 12. 4. 2021
sudý týden
 
organizace distanční výuky
od 4. 1. 2021
4. A – rozvrh hodin
4. B – rozvrh hodin