Stavíme z cihliček (7. roč.)

9. 6. 2022

10. května proběhla v 7. ročníku soutěž v rámci předmětu pracovní činnosti „Stavíme z cihliček“. V každé třídě bylo vyhodnoceno jedno smíšené čtyřčlenné družstvo. Nejvíce šikovnosti prokázala a vítězství si odnesla třída 7. M2 ve složení: Diana Bartůňková, Matěj Hobza, Valérie Novákova a Vojtěch Pokorný.