Olympijský den

22. 6. 2022

Ve středu 22. června proběhl v celé ČR Olympijský běh. Do tohoto projektu se zapojila i naše škola, která však nezůstala jen u běhu, ale připravila pro žáky 1. – 6. ročníku rovnou celý olympijský den. V lesoparku Libušino údolí čekalo na žáky celkem šest stanovišť, na kterých si vyzkoušeli imitace olympijských sportů, dozvěděli se něco o olympijských symbolech, procvičili obratnost při překonávání překážek u hvězdárny, přiřazovali náčiní k různým sportům, určovali pořadatelská města OH a samozřejmě absolvovali i Olympijský běh. Každý účastník si odnesl na památku medaili a zdravou raw tyčinku. Velké poděkování patří žákům ze třídy 9. A, kteří celou akci pomáhali organizačně zajistit.