Grant „Podpora řemesel“

25. 5. 2022

V dubnu se žáci II. stupně pod vedením Ing. M. Černé pustili do obnovy židlí ze školní kuchyňky. Poškozené židle opravili, odstranili původní nátěr a aplikovali nový. Barvy byly pro tento účel pořízeny z grantu „Podpora řemesel“. V následujícím měsíci byly z téhož grantu pořízeny nové dřevěné stoly. Ty žáci sami smontovali a natřeli. Počáteční obavy, zda děti všechny manuální činnosti zvládnou, se ukázaly jako liché, navíc bylo zřejmé, že je práce baví.