Dům snů

27. 5. 2022

Žáci 8. ročníku vytvořili projekt „Dům snů“. Tento projekt prolíná předměty matematika (plán domu, rozpočet), český jazyk (popis domu), výtvarná a pracovní výchova.