Výtvarné tvoření s Big Shotem

5. 4. 2022

Žáci II. stupně začali v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy pracovat s přístrojem Big Shot, který byl zakoupen z grantu na podporu řemesel. Big Shot je strojek, jímž lze pomocí šablon vyřezávat dekorace z papíru, textilu, kůže či fólie. Toto zařízení také umí s použitím tzv. embossovacích kapes vytvářet krásné 3D reliéfy na papíře. (na snímcích žáci 7. A)