Účastnice olympijských her – Tereza Neumannová v naší škole

20. 12. 2021

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč  pozvala na předvánoční besídku  Terezu Neumanovou, účastnici olympijských her v Tokiu 2020/2021, profesionální cyklistku a absolventku této školy. Tereza žákům popsala život profesionálního sportovce a také popovídala o bezprostředních zážitcích z OH v Tokiu.  Žáci si pod jejím vedením vyzkoušeli předtréninkové cvičení na protažení, které ona sama aplikuje ve své každodenní sportovní přípravě. Pro žáky 8. a 9. ročníku to byl velký přínos a odnesli si cenné rady pro své další sportovní působení. Besídka proběhla v rámci realizace školního projektu OP VVV s názvem Mimoškolních aktivit II ZŠ T. G. Masaryka Třebíč.