Němčina – klub komunikace v Libušině údolí

20. 12. 2021

Poslední setkání na konci kalendářního roku proběhl kurz komunikace v němčině v přírodě.

Vyrazili jsme do Libušina údolí a zde měli žáci rozmístěné kartičky se slovní zásobou zaměřenou na téma Vánoce.

Tu si v rámci různých aktivit procvičili ve skupinkách.  Jako záverečný úkol bylo naučit se básničku, kterou nejprve bylo třeba nalézt. Byla schovaná na starém tanečním parketu nad údolím.

V rámci skupiny nám ji poté žáčci předvedli. Všem skupinách se úkoly podařily na jedničku.

Odměnou jim byly drobné sladkosti a dobrá nálada z pobytu na čerstvém vzduchu.