Zahrada u řeky

14. 6. 2021

Na začátku června proběhla v 6. ročníku výuka ve volné přírodě. Konala se na Zahradě u řeky v Třebíči – detašovaném pracovišti Chaloupek u Kněžic.

Žáci si v rámci přírodopisu zopakovali znalosti bezobratlých, pozorovali život žížal, popisovali stavbu hmyzu a zařazovali ho podle přiložených klíčů. Vyzkoušeli si i vytvořit vlastní přírodní koktejl či malbu s hlínou, tak jak se malovalo dříve. Výsledkem dopolední výuky, byly vypracované pracovní listy, které budou sloužit jako součást laboratorních prací.