Program pro dospívající děti

18. 9. 2020

V třetím zářijovém týdnu proběhl ve škole program společnosti Čas proměn.
Dívky 7. ročníku byly v rámci tohoto programu seznámeny s problematikou dospívání,
pro stejně staré chlapce byla připravena přednáška pod názvem “Na prahu mužnosti”.

Žáci 8. ročníku si vyslechli povídání o poruchách příjmu potravy (anorexie, bulimie)
a dozvěděli se zajímavé informace důležité pro zdravý životní styl.

Přednášky byly financovány z grantu Kraje Vysočina “Zdravá škola”.