Výsledky sběru papíru

23. 10. 2019

Ve dnech 15. a 16. října 2019 proběhla v naší škole soutěž ve sběru starého papíru.
Celkem jsme nasbírali    19 500 kg.

Nejúspěšnější třídní kolektivy:
1. VI. M – 2 014,5 kg (s 95% účastí)
2. IV.  A – 1 332,0 kg (se 100% účastí)
3. VII. M – 1 218,5 kg (s 61% účastí)

Tyto třídní kolektivy obdrží finanční odměnu do třídního fondu.

Největší množství starého papíru odevzdal Tomáš Vaněk z 6. C (530 kg).

Děkujeme žákům a rodičům, kteří přispěli do našeho sběru jakoukoli měrou.

Zvláštní poděkování patří žákům z 9. B a 9. M, panu školníkovi a vychovatelkám školní družiny  za organizaci sběru papíru.