Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

28. 6. 2019

Ve čtvrtek 28. června se ve velkém sále budovy Fóra konalo tradiční rozloučení ZŠ T. G. Masaryka Třebíč s žáky 9. ročníku: 9. A (třídní učitelka Mgr. Dagmar Zelinková), 9. B (třídní učitelka Mgr. Ivona Tichá) a 9. M (třídní učitel Mgr. Josef Svoboda). Na přehlídku elegantně oděných deváťáků se samozřejmě přišli podívat jejich rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi, nechyběli ani všichni vyučující školy. Velmi kvalitní doprovodný program ocenili úplně všichni, včetně starosty města Třebíče Mgr. Pavla Pacala. Ředitel školy Mgr. Martin Hlávka poděkoval třídním důvěrníkům z řad rodičů, předsedovi SRPŠ panu Jiřímu Onderkovi a předal ocenění nejlepší žákyni devátého ročníku.

hlavní organizátor rozloučení: Mgr. Libor Švec
foto: Filip Růžička (žák 8. ročníku ZŠ TGM)